Jenis-jenis tanda jalan raya Rusia

Jenis-jenis tanda jalan raya Rusia

Papan tanda jalan dan plat 1. Tanda amaran

Papan tanda jalan dan plat 2. Tanda-tanda keutamaan

Papan tanda jalan dan plat 3. Tanda larangan

Papan tanda jalan dan plat 4. Tanda-tanda wajib

Jenis-jenis tanda jalan raya Rusia 5. Tanda keperluan khas

Papan tanda jalan dan plat 6. Tanda maklumat

Papan tanda jalan dan plat 7. Tanda perkhidmatan

Papan tanda jalan dan plat 8. Tanda-tanda untuk tanda jalan

Susun atur mendatar dan menegak

Peruntukan asas untuk kelulusan kenderaan

Senarai kerosakan di mana operasi kenderaan dilarang

×